Taxi van Beek vindt privacy erg belangrijk. Bij Taxi van Beek dragen we er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daar invulling aan geven.

 

Over Taxi van Beek

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Taxi van Beek., gevestigd aan de Nobelstraat 1C, 1704RM, Heerhugowaard, telefoonnummer 06-33003300, www.taxivanbeek.nl, [email protected], ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 37155794 .

 

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?

Als u een reservering indient voor een taxirit, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren alsmede de facturatie en betaling ervan te kunnen verzorgen. Met uw toestemming gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u via email uw reservering bij Taxi van Beek te bevestigen.

 

Waarom gebruiken wij cookies op de site?

Op www.taxivanbeek.nl gebruiken we analytische cookies; dit zijn cookies die ons helpen inzicht te krijgen in hoe onze site wordt gebruikt en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Deze cookies zijn geanonimiseerd; we kunnen dus niet precies zien wie onze site bezoekt. Al deze geanonimiseerde data wordt na 26 maanden automatisch verwijderd.

 

Hoe hebben we uw persoonsgegevens beveiligd?

Taxi van Beek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Taxi van Beek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, echter alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reservering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Taxi van Beek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De persoonsgegevens die Taxi van Beek van u heeft vastgelegd zijn op verzoek tot inzage, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email ([email protected])  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat Taxi van Beek niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.